Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόληψη ιατρού παθολογίας στο ΓΝ Κεφαλληνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.