Ανακοινώσεις για παράταση κενών θέσεων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας  στην ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 15 και 46  κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 06/09/2019 με αριθμό 5223 και αριθμό γνωστοποίησης 735.  Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση διορισμού στα συνημμένα αρχεία.