Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Ράπτη Αντωνία-Μαρία
  • Παγώνης Αθανάσιος
  • Τησαρχόντου Ηλίας

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits