Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Τησαρχόντου Ηλίας
  • Ράπτη Αντωνία Μαρία
  • Κόκκινος Μιχαήλ
  • Παγώνης Αθανάσιος (Αναπληρωματικό Μέλος)
  • Πολίτης Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)