Εξελεγκτική Επιτροπή

  • ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
  • ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ