Διοικητικό Συμβούλιο

 • Καλούδης Δημήτριος
  Πρόεδρος
 • Πάσχος Αντώνιος-Σπυρίδων
  Α' Αντιπρόεδρος
 • Σπύρου Άγγελος
  Β' Αντιπρόεδρος
 • Αποστολίδου Ανάστασια
  Γεν. Γραμματέας
 • Γιάγκας Χρήστος
  Ταμίας
 • Σαγιάς Γεώργιος
  Μέλος
 • Σπίγγου Τατιάνα
  Μέλος
 • Σπίγγος Κωνσταντίνος
  Μέλος
 • Μαραγκού Χρυσούλα
  Μέλος
 • Μηλιός Γεώργιος
  Μέλος
 • Μάστορας Σπυρίδων
  Μέλος