Μέλη Πειθαρχικού

 • Μπαλης Νικόλαος
  Πρόεδρος
 • Πλασκασοβίτης Δημήτριος
  Αντιπρόεδρος
 • Δαφνής Σπυρίδων
  Μέλος
 • Μπόϊκος Σπυρίδων
  Μέλος
 • Γονίδη Μαρία
  Μέλος
 • Ζαβιτσάνος Ιωάννης
  Μέλος
 • Ααρών Μάρκος
  Μέλος
 • Ντε Μάτζιο Ιμμακολάτα
  Μέλος
 • Μαμούρης Δημήτριος
  Αναπληρωμαικό Μέλος
 • Κουλούρης Σπυρίδων
  Αναπληρωματικό Μέλος

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits