Μέλη Πειθαρχικού

 • Δραζίνος Σπυρίδων
  Πρόεδρος
 • Ααρών Μάρκος
  Αντιπρόεδρος
 • Καίσαρης Σπυρίδων
  Μέλος
 • Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
  Μέλος
 • Πανδής Βασίλειος
  Μέλος
 • Μαραγκού Χρυσούλα
  Μέλος
 • Αρμένη Κων/να
  Μέλος

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits