Ανακοινώσεις - Συνέδρια

  1. 29η Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, 7-9 Οκτωβρίου 2022, Λάρισα

  2. WEBINAR «Προσωπικός Ιατρός & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Η Επικαιρότητα της Μεταρρύθμισης», 4/10/2022

  3. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ | 8-11 Δεκεμβρίου 2022

  4. 1st Course "Advanced fixation concepts of the hand and wrist on fresh frozen cadaveric specimens", November 25th-26th, 2022, Thessaloniki-Greece

  5. 1o Συνέδριο Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Ιατρικής, 30/09/2022 - 01/10/2022, Νέο Αμφιθέατρο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» - Αθήνα

  6. «Άνοια & Οικογένεια - Πως συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους με Άνοια» Τετάρτη 28/9/22

  7. 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι & Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Παθολογία

  8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  9. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΓΝ Παπαγεωργίου, 27/9/2022

  10. Παιδιατρικές Ημέρες 2022: Η δυναμική της Νεφρολογίας και Παιδιατρική Πράξη, 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2022

Δείτε περισσότερα