Ανακοινώσεις - Συνέδρια

  1. 5ο Σεμινάριο RCOG BPS, 14 - 15 Μαρτίου 2020, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα

  2. 5ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογράφημα & STAN, 22 Φεβρουαρίου 2020,Αθήνα

  3. Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση & Πρόσβαση στις Σύγχρονες Ογκολογικές Θεραπείες, 6-7/3/2020, Κέρκυρα (Corfu Palace, Ιονικό Κέντρο Φαληράκι Κέρκυρα)

  4. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογονησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

  5. «Λοιμώξεις στο Σταυροδρόμι του 2020» 24 - 25 Απριλίου 2020, Αθήνα

  6. 12th International Congress on Autoimmunity in Athens, Greece, 20-24 May 2020

  7. ATHENS - IMPORTANT LANDMARKS AND SITES/ XXXVI WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE, FIMS2020, MEGARON ATHENS INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER, SEPTEMBER 24th - 27th 2020

  8. 5η Επιστημονική Συνάντηση Μεταβολισμός & Παθολογία - ΤΗΝΟΣ 2020

  9. 11ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής

  10. Preliminary Program | 1st Congress of Young Scientists of IAPM & 36th Congress of The Fetus as a Patient Society | 25 & 26 April | Athens, Greece

Δείτε περισσότερα