Ανακοινώσεις - Συνέδρια

  1. EIQSH: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο- Ασφαλής Διαχείριση Φαρμακευτικής Αγωγής

  2. 42nd SICOT Orthopaedic World Congress - 28-30/9/22 Kuala Lumpur Malaysia

  3. Παιδιατρικές Ημέρες 2022: Η δυναμική της Νεφρολογίας και Παιδιατρική Πράξη, 30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2022,Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

  4. 1ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2-4/9/22 Λάρισσα

  5. Preliminary Program για το 1ο Πολυθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης" 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 Αθήνα Divani Caravel

  6. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού, 5 & 6 Νοεμβρίου 2022, Divani Caravel, Αθήνα.

  7. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής, 08 - 09 Οκτωβρίου 2022, ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα. ​

  8. 10η Πανελλήνια Συνάντηση "AIDS, Ηπατίτιδες & Αναδυόμενα Νοσήματα", 22-24/9/2022 Αθήνα

  9. 1οΠολυθεματικό Συνέδριο "Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης" 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2022 Αθήνα

  10. 42ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, 5-6/11/22 Αθήνα

Δείτε περισσότερα