Προκήρυξη ΔΠΜΣ: "Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη-ανακοίνωση, που αφορά στην ανακοίνωση της προκήρυξης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα:

www.med.uth.gr/pmsBioethics