Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Προκήρυξη ΠΜΣ: "Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων"

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων».

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο και στο σύνδεσμο