Προκήρυξη 4 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Δείτε τη συνημμένη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 12/6/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου και αφορά σε 4 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων.