ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δείτε τη συνημμένη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 5/6/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου και αφορά σε 4 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων.