ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ/ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δείτε στα συνημμένα αρχεία περισσότερες πληροφορίεςσχετικά με τη λειτουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τίτλο "ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ" και Διευθύντρια την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ κα Μπεζιρτζόγλου Ευγενία, καθώς και την αίτηση για τη νέα προκήρυξη.