ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής ΔΠΘ

Ανακοινώνουμε την Προκήρυξη του Γ' Κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής με τίτλο: “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το Συνημμένο Αρχείο.