ΔΠΜΣ 'ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ'

Ανακοινώνουμε την Προκήρυξη ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα Συνημμένα Αρχεία.