Λειτουργία Γραμματείας Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας

Η γραμματεία

θα παραμείνει κλειστή 16/8-25/8/2023