Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών ΟΚΥΠΥ

Για την Προκήρυξη Ιατρικών Λειτουργών από τον ΟΚΥπΥ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.