ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Ανοίξτε τα Συνημμένα αρχεία για τις προκηρύξεις και περισσότερες πληροφορίες.