Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σειρά δημόσιων διαλέξεων σε θέματα ηγεσίας και δημόσιας υγείας (12-13/05/2022)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»  φιλοξενούν τον Dr Rami Abdullah Saadeh, Επίκουρο Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Jordan University of Science and Technology (JUST). Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ International Mobility, διοργανώνονται ανοικτές δημόσιες διαλέξεις, οι οποίες ενδιαφέρουν επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της υγείας, τεχνοκράτες, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής σε θέματα δημόσιας υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.