ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΩΣ 30/05/22

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.