Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1802
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
- πλατεία Σκαραμαγκά 4 , 491 00 Κέρκυρα -
τηλ./Fax  2661046023, isk@otenet.gr , www.isk.gr

AΡ.ΠΡΩΤ. 1115                 

ΠΡΟΣ:
ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΙΣΚ

Κέρκυρα,   11/9/2018                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ


Κατόπιν απόφασης της 55ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΠΙΣ της 23/2/2018,
σύμφωνα με το άρ.283 παρ.17 Ν.4512/2018,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας σε εκλογές στις 21 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας, Πλ. Σκαραμαγκά 4, για την ανάδειξη:

1.    Έντεκα (11) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.    Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών μελών ως και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Αναπληρωματικών μελών.
3.    Τριών (3) Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Τριών (3) Αναπληρωματικών μελών.
4.    Επτά (7) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               Μαρία Γονίδη                                 Σπυρίδων Γαλάνης


 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

•    Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή έως τις 16.00 στα γραφεία του Ι.Σ.Κ. Κατά την αυτή ημερομηνία οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά στα μητρώα του ΙΣΚ για το έτος 2018.
•    Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη που θα είναι ταμειακά τακτοποιημένα και για το 2018, 8 ημέρες πρίν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (δεν θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας)
•    Ανακήρυξη υποψηφίων
 Οι υποψήφιοι για τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. αναγράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια είτε εντασσόμενοι σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
•    Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη.

Δείτε την ανακοίνωση, καθώς και τη σχετική απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα συνημμένα αρχεία.