Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΙΣ Κέρκυρας

Αρ.πρωτ 1116
Κέρκυρα, 11/9/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Καλούνται όλοι οι ιατροί - μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας
στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα
της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας
    την Δευτέρα 24-9-2018 και ώρα 20.00.
Επί μη απαρτίας*  η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 25-9-2018
και σε περίπτωση εκ νέου έλλειψης απαρτίας την

- Τετάρτη 26     Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00 -
(βάσει της νέας ιατρικής νομοθεσίας: Ν4512/2018)


Θέματα :

1.  Διοικητικός απολογισμός 2014 - 2018


Παρακαλούμε για την παρουσία σας η οποία είναι απαραίτητη
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γονίδη                           Σπυρίδων Γαλάνης