Εκλογές Ιατρικών Συλλόγων

Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων, Πειθαρχικών Συμβουλίων, Εξελεγκτικής Επιτροπής των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και Εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα πραγματοποιηθεί:

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018,

από ανατολής μέχρι δύσης ηλίου δηλαδή ώρα 07.39, μέχρι ώρα 18.41

Στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας

στη Πλατεία Σκαραμαγκά 4 Κέρκυρα, 1ος όροφος

  • Η αίτηση υποψηφιότητας για τα ανωτέρω όργανα υποβάλλεται στη Γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

Σχετ. Ν. 4512/2018

Άρθρο 304

Διοικητικό Συμβούλιο

  • 2. α) Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο οκτώ (8) ημερολογιακές μέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος.

Την ημέρα των εκλογών δεν θα υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών.

Θα ακολουθήσει έγκαιρη ενημέρωση για περαιτέρω λεπτομέρειες.