Συνέδριο Κλινικής & Μεταφραστικής Ογκολογίας 16-19 Νοεμβρίου 2023 Ηράκλειο Κρήτης

Το Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας 2023 θα πραγματοποιηθεί από 16-19 Νοεμβρίου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ξενοδοχείο Ατλαντίς.

Την αναγνώριση και την αξιοπιστία του ετήσιου Συνεδρίου της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Πα.ΓΝΗ υπογραμμίζει τόσο η ανελλιπής διοργάνωσή του όσο και η έμπρακτη αποδοχή του από την Ογκολογική κοινότητα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας καλεί να παρακολουθήσετε τις εργασίες του. Στο Συνέδριο μπορείτε να συμμετέχετε και διαδικτυακά.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 28 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον ΠΙΣ.

Το πρόγραμμα θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου [ΕΔΩ] όπου υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες που το αφορούν.

Για την εγγραφή σας [ΕΔΩ].