ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8106 05-08-2022

Για την Προκήρυξη αριθμ.8106/05-08-2022 για 8 θέσεις ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν. Κεφαλληνίας, ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο.