Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβρυομητρική Ιατρική" ΑΠΘ. Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 31.08.2022

Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί ένα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής επιστήμης που αφορά στην αναγνώριση των προδιαθεσιακών παραγόντων, των συμπτωμάτων και των επιπλοκών των παθολογικών καταστάσεων κατά την κύηση, καθώς και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα επηρεάσουν την υγεία του εμβρύου και της μητέρας.
Για περισσότερες πληροφορίες του Προγράμματος πατήστε εδώ.