Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στο Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας (Δίκτυο επιτήρησης Sentinel)

Στα συνημμένα αρχεία (1. Επιστολή για συμμετοχή στο δίκτυο sentinel και 2. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιδιώτες ιατρούς) θα βρείτε τα σχετικά με την Ανακοίνωση.