Ευρωπαϊκό Συμπόσιο ADD-freeTraining: "Πρόληψη των εθισμών σε παιδιά και εφήβους με τη συμμετοχή της οικογένειας και του σχολείου"

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ADD-freeTraining:
ADD-freeTraining