ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

Για την Προκήρυξη ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.