ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Ψ.Τ

Για την Προκήρυξη ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.