ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για την Προκήρυξη ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.