ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τονίζεται ότι  ΤΟ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ είναι άγονο Τύπου Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ