ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ--ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ"

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική", για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.