Προκήρυξη από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Δείτε συνημμένη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 15/05/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Πρόκειται για:

1) Προκήρυξη 4 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών