Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" της Ιατρικής ΔΠΘ 2023-24

Σας ανακοινώνουμε την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, η οποία είναι διαθέσιμη στα συνημμένα αρχεία για περισσότερες πληροφορίες.