Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με έναν  (1) ιατρό ειδικότητας ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου "Άγιος Παντελεήμων", για χρονικό διάστημα 12 μηνών.