Προκήρυξη για δύο Ψυχιάτρους ΕΣΥ στην Αλεξανδρούπολη

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) έχει εκδώσει προκήρυξη για την κάλυψη 2 (δυο) θέσεων Ψυχιάτρων Επιμελητών Β’ ΕΣΥ, για την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, με έναρξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις 21/03/2023 (ώρα 14.00) και λήξη στις 31/3/2023. Δείτε την  προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο, καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%A364690%CE%A93-%CE%A0%CE%A12
Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, κατά παράδοση, ηγείται ενός δικτύου κλινικών υπηρεσιών κοινοτικής ψυχιατρικής που έχει αναπτύξει και λειτουργεί στο ΠΓΝΑ. Επιπροσθέτως, όλα τα στελέχη της κλινικής έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν ισότιμα στο σύνολο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων και να αναπτύξουν επίσης, τις δυνατότητές τους στον ακαδημαϊκό τομέα.