ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.