ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) ΚΥΠΡΟΥ

Ανοίξτε την συνημμένη προκήρυξη για 14 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων.