Προκήρυξη 4ου κύκλου ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ

Σας ανακοινώνουμε τον 4ο κύκλο  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"  με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 01/11/2022 έως 31/01/2023.

Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, την αίτηση και περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα Συνημμένα Αρχεία.
Επίσης πληροφορίες σχετικές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας  nephrol.med.duth.gr