Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Δημοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσληψης Ψυχιάτρου

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.