Προκηρύξεις θέσεων Ιατρικών Λειτουργών, Εργοθεραπευτών και Φροντιστών Υγείας για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥπΥ)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (ΟΚΥΠΥ), προκηρύσει 61 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, 3 Εργοθεραπευτών και 150 Φροντιστών Υγείας, με ημ. λήξης αιτήσεων 27/9/2019, για προώθησή τους στον Ιατρικό Σύλλογο σας, και πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος από συναδέλφους της περιοχής σας. Επισυνάπτεται και η φόρμα «Αίτηση διορισμού στον ΟΚΥπΥ» για πλήρωσή τους από τους ενδιαφερόμενους.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ (https://www.shso.org.cy/), του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου (www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument) ή εναλλακτικά την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου τακτικά θα βρίσκετε αναρτημένες προκηρύξεις θέσεων του ΟΚΥπΥ για Ιατρικούς Λειτουργούς πολλών ειδικοτήτων.
Ο ΟΚΥπΥ προσφέρει λίαν ικανοποιητικούς μισθούς και επιδόματα, σε ένα καλά οργανωμένο περιβάλλον και μόλις 90 λεπτά μακριά από την Ελλάδα.
Δείτε τις προκηρύξεις και την αίτηση διορισμού στα συνημμένα αρχεία.