Προκηρύξεις από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Δείτε συνημμένες τις προκηρύξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 3/7/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) και αφορούν σε: 

1)      Προκήρυξη 1 κενής θέσης Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας - Παιδοψυχίατρου

2)      Προκήρυξη 3 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών