Προκηρύξεις από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Δείτε συνημμένες τις προκηρύξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 26/6/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) και αφορούν σε: 

1)      7 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας

2)      20 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων