Πρόγραμμα του ΑΠΘ Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προκαρκινικές Παθήσεις στη Γυναικολογία»

Γενικές Πληροφορίες
 
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Προκαρκινικές Παθήσεις στη Γυναικολογία» (ΦΕΚ ίδρυσης 3305/22.06.2022).
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο.