ΠΜΣ "Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού" Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 22 Αυγούστου 2022

Κατόπιν αιτήματος πολλών ενδιαφερομένων οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις υποψηφιότητας έως και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022. 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού».

Το Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαγνωστική  και  Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» (MSc in Diagnostic and Therapeutic Approach to Diabetic Foot)  και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.