Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» ΕΚΠΑ

          Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 4173/τ. Β’/21-09-2018).

Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση υποψηφιότητας ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.