Προανακοίνωση τριών μετεκπαιδεύσεων BOBATH

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών μετεκπαιδεύσεων ΒΟΒΑΤΗ

Οι εκπαιδευτές είναι αναγνωρισμένοι και διδάσκουν υπό την αιγίδα του European Bobath Tutors’ Association (EBTA).

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης που χορηγείται είναι πιστοποιημένο από το European Bobath Tutors’ Association (EBTA) και έχει διεθνή ισχύ.

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Για την  προεγγραφή σας, αποστείλετε e-mail στο opendoor@eps-ath.gr με τον τίτλο της μετεκπαίδευσης που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε.

Δείτε περισσότερα εδώ.