ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΚ - ΣΑΒΒΑΤΟ 23/7/22 ΩΡΑ 11.00 πμ

Ενόψει των αρχαιρεσιών της 16ης Οκτωβρίου 2022, καλούνται όλοι οι ιατροί - μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας το 

- Σάββατο   23    Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 πμ- 

(βάσει της ιατρικής νομοθεσίας: Ν4512/2018)

Θέματα :

1.  Διοικητικός απολογισμός 2018 - 2022 

Παρακαλούμε για την παρουσία σας η οποία είναι απαραίτητη