ΠΜΣ "Εμβρυομητρική Ιατρική", ΑΠΘ. Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο emvryomitriki@auth.gr. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής
 Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες