ΠΙΣ: Απαγορεύονται τα τακτικά χειρουργεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΙΣ, "από 18/03/2020, απαγορεύονται όλα τα τακτικά χειρουργεία σε όλη την επικράτεια, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαγόρευση, δύναται να επιφέρει σοβαρές πειθαρχικές, διοικητικές και ποινικές συνέπειες".