ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_Π.Μ.Σ. Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη

Παρατείνεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών και το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
 
Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης ( 2 εξάμηνα παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων, 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας). Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 07/09/2021 έως 15/09/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.diabetesmaster.gr.

Για την Αίτηση και περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.